• ยอด deals ทั้งหมด: n/a
  • บัญชี micro ที่ active: 172005
  • บัญชี standard ที่ active: 228466

การบริหารจัดการการเงิน และเทคโนโลยี PAMM

เนื่องจากเราเห็นความสำคัญในการอำนวยความสะดวกระหว่างผู้จัดการกองทุนกับนักลงทุนนั้นต้องมีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง มีความยืดหยุ่น และโปร่งใส ทาง FXOpen ได้ทุ่มเท อย่างที่สุดในการพัฒนาบริษัทของเรา และเราขอนำคุณมาพบกับ การเปลี่ยนรูปแบบบริการใหม่ของ บัญชีแบบ PAMM!

ด้วยโปรแกรมแบบ MT4 ECN ของเราซึ่งใช้ในการบริหารบัญชี PAMM เรายังคงพัฒนาจุดแข็งของเราในฐานะผู้นำด้านการให้บริการ เทคโนโลยี MT4 เพื่อให้ลูกค้า ได้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอจากการเทรดฟอร์เร็ก ด้วย เงื่อนไขการเทรดที่พิเศษการส่งออร์เดอร์เทรดมีความน่าเชื่อถือ และทีมบริการลูกค้าที่ทุ่มเทของเรา

เราขอให้ให้การลงทุนของคุณสร้างผลกำไรให้คุณ

แนะนำเข้าสู่เทคโนโลยี PAMM อ่านต่อ

 

เทรดเดอร์ A เปิดบัญชีแบบ PAMM และเป็นผู้จัดการกองทุนด้วยตัวเอง วงเงินในกองทุนของเขาอยู่ที่ 10 000 USD (ภาพที่ 1) ต่อมาเขาได้นำเสนอให้นักลงทุนคนอื่นๆ ให้ลงทุนใน บัญชี PAMM ของเขา และเมื่อจบรอบบัญชี (รอบเดือน หรือ ไตรมาส) จะมีการแบ่งกำไรที่ได้ให้กับนักลงทุน(รวมทั้งผู้จัดการกองทุนด้วย) และกำไรส่วนหนึ่งเป็นของผู้จัดการ A เพื่อเป็นผลตอบแทนในการดำเนินงานของเขา

สมมุติให้ Offer parameters คือ วันที่ 30/5/10 - 6/4 - 10 000/1 000/100,

เลือกระยะเวลาการเทรดที่ - 1 เดือน

ดังนั้น ทุกๆ สิ้นเดือน ผู้จัดการก็จะได้รับเงิน 30 เปอร์เซ็นต์ของกำไรที่เกินจาก 10 เปอร์เซ็นต์ของยอดทุนรวม

image

ภาพที่ 1 บัญชี PAAM account มูลค่า 10,000 เหรียญ

นักลงทุนคนที่ 1 และคนที่ 2 ตัดสินใจลงทุนในบัญชี PAMM ของผู้จัดการ นักลงทุนที่หนึ่งลงทุน 25000 และนักลงทุนที่สอง ลงทุน 15000 เหรียญ ในบัญชี PAMM account ของผู้จัดการ A

ดังนั้น บัญชี PAMM มียอดฝากแรกเข้ารวม 50000 เหรียญ 50000 เหรียญ (รูปที่ 2)

image

รูปที่ 2 ยอดรวมของบัญชี PAMM จากช่วงแรกของการเทรด

เมื่อถึงเวลาสิ้นเดือน ผลของการประกอบการของผู้จัดการนั้นประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม เมื่อบัญชี PAMM ได้กำไรถึง 50% (25 000 USD) จากยอดฝากเริ่มต้น (50 000 USD), และยอดรวมของบัญชี PAMM account ตอนนี้เท่ากับ 75 000 USD

ดังนั้น นักลงทุนได้กำไรเท่า 50% 12500 เหรียญ จากการลงทุนของเขา 25000 เหรียญ ตามที่ได้ตกลงกันเรื่องค่าดำเนินขั้นต่ำ 10%(2500 เหรียญ) ดังนั้น ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจะถูกคิดดังนี้:


กำไร 12500 เหรียญ – 2500 เหรียญ (ค่าดำเนินการ) = 10 000 เหรียญ


 

นักลงทุน คนที 1 ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารพอร์ทลงทุนอีก 30 % จาก 10,000 เหรียญ (3,000 เหรียญ) (ภาพที่ 3)

นักลงทุนคนที่สองได้กำไรทั้งหมด 50 % (7500 เหรียญ) จากการลงทุนของเขา (15000 เหรียญ) และตามค่าดำเนินการ ขั้นต่ำคือ 10% (1500 เหรียญ) ดังนั้น ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจะถูกคิดดังนี้:


กำไร 7500 เหรียญ – 1500 (ค่าดำเนินการ) = 6 000 เหรียญ


นักลงทุนคนที่สองต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารพอร์ทลงทุน อีก 30% ของ 6000 เหรียญ (1800 เหรียญ) (ภาพที่ 3)

The ยอดรวมของนักลงทุน ที่เหลือหลังจากครบระยะเวลาการเทรดคือ:


ยอดรวมปัจจุบัน = เงินฝากเบื้องต้น+ กำไร – ค่าธรรมเนียมในการบริหารพอร์ทลงทุน


ดังนั้น,

1) นักลงทุนคนที่ 1: ยอดรวม = 25000+12500 – 3000 = 34000 34 500 เหรียญ;

2) นักลงทุนคนที่ 2 : ยอดรวม = 15000 + 7500 -1800 = 20 700 เหรียญ

 

ยอดรวมของผู้จัดการกองทุน เมื่อจบรอบระยะเวลาคือ:


ยอดรวม = ทุนของผู้จัดการ+ กำไร+ ค่าธรรมเนียมในการบริหารพอร์ทลงทุนนักลงทุนคนที่ 1 + ค่าธรรมเนียมในการบริหารพอร์ทลงทุนนักลงทุนคนที่ 2


 

ดังนั้น, สำหรับผู้จัดการ A

ยอดรวม = 10000+5000+3000+1800= 19 800 เหรียญ

ผู้จัดการ A จัดการกองทุนใบบัญชีแบบ PAMM ระหว่างช่วงระยะเวลาการเทรดแรก ได้ผลกำไรรวม 25000 เหรียญ:

นักลงทุนคนที่ 1: 12 500 – 3 000 = 9 500 เหรียญ;

นักลงทุนคนที่ 2: 7 500 – 1800 = 5 700 เหรียญ;

ผู้จัดการ A: 5 000 + 3 000 + 1 800 = 9 800 เหรียญ (กำไร 5000 เหรียญ ค่าธรรมเนียมในการบริหารพอร์ทลงทุนอีก 4800 เหรียญ)

image

รูปที่ 3 บัญชี PAMM ณสิ้นสุดระยะเวลาการเทรดครั้งแรก

เมื่อเริ่มเทรดในระยะที่สอง ผู้จัดการ A ถอนกำไรออกมา 9800 เหรียญ นักลงทุนคนที่ 1 ได้ลงเงินเพิ่ม (ลงทุนเพิ่มโดยใช้กำไรที่ได้ลงทุนเพิ่ม) ดังนั้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 34500 เหรียญ นักลงทุนคนที่สอง ถอน 700 เหรียญ และลงทุนในเงินที่เหลือ (20,000 เหรียญ) (รูปที่ 4)

image

ภาพที่ 4 การลงทุนเพิ่ม และการถอนจากบัญชี

นักลงทุนคนที่ 3 ได้เข้ามาร่วม บัญชี PAMM และลงทุน 5500 เหรียญ (ภาพที่ 5)

image

ภาพที่ 5 ยอดรวมของบัญชี PAMM ณ ตอนเริ่มต้นการเทรดครั้งที่สอง

เมื่อตอนเริ่มต้นเทรดครั้งที่สองยอดรวมของบัญชี PAMM account เท่ากับ 70 000 เหรียญ

เมื่อรอบระยะเวลาการเทรดครั้งที่สองสิ้นสุดลง ผลของการเทรดของผู้จัดการ A ประสบความสำเร็จ และจำนวนกำไรในบัญชี PAMM เท่ากับ 100% (70 000 เหรียญ) รวมบัญชี PAMM จากยอดทุนรวมทั้งหมด140 000 เหรียญ

ดังนั้น นักลงทุนคนที่ 1ได้กำไรเท่ากับ 100% (34500) เหรียญ ของเงินลงทุนของเขา (34500 เหรียญ) เนื่องจากจ่ายค่าดำเนินการ 10% (34500) ดังนั้น ค่าดำเนินการจะถูกคำนวณดังนี้:


กำไร 34500 เหรียญ – 3450 เหรียญ (ค่าดำเนินการ) = 31 050 เหรียญ


 

นักลงทุนคนที่หนึ่งต้องจ่ายค่าบริหารพอร์ทรลงทุน 30 % จาก 31050 เหรียญ (91315 เหรียญ) (รูปที่ 6)

นักลงทุนคนที่สอง ได้รับกำไรเท่ากับ 100 % (20,000 เหรียญ) จากการลงทุนของเขา (20,000 เหรียญ) และเขาต้องจ่ายค่าดำเนินการ 10% (2,000 เหรียญ) ดังนั้น ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจะคิดได้ดังนี้:


กำไร 20,000 เหรียญ – 2000 เหรียญ (ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ) = 18 000 เหรียญ


 

นักลงทุนคนที่ 2 ต้องจ่ายค่าบริหารพอร์ทลงทุน 30 % จาก 18000 เหรียญ (5400 เหรียญ) (ภาพที่ 6)

นักลงทุนคนที่ 3 ได้รับกำไรเท่ากับ 100% (5500 เหรียญ) จากการลงทุนของเขา (5500 เหรียญ) เขาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการขั้นต่ำ 10% ดังนั้น ค่าธรรมเนียมที่จะถูกคิดจะเป็นดังนี้:


กำไร 5500 เหรียญ - 550 เหรียญ (ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ) = 4 950 เหรียญ


 

นักลงทุนคนที่ 3 ต้องจ่ายค่าบริหารพอร์ทลงทุน อีก 30 % จาก 4950 เหรียญ (1485 เหรียญ) (ภาพที่ 6)

image

ภาพที่ 6 ยอดรวม บัญชี PAMM เมื่อจบการเทรดรอบที่สอง

ยอดรวมของนักลงทุนแต่ละคนในช่วงการเทรดนี้คือ:

1) นักลงทุนคนที่ 1: ยอดรวม = 34500 + 34500 – 9315 = 59 685 เหรียญ,
ค่าธรรมเนียมในการบริหารลงทุน = 9 315 เหรียญ (30% จาก 34 500 เหรียญ)

2) นักลงทุนคนที่ 2: ยอดรวม = 20,000 + 20000 – 5400 = 34 600 เหรียญ,
ค่าธรรมเนียมในการบริหารพอร์ทลงทุน= 5 400 เหรียญ(30% จาก 18 000 เหรียญ)

3) นักลงทุนคนที่ 3: ยอดรวม = 5500 + 5500 -1480 = 9 515 เหรียญ,
ค่าธรรมเนียมในการบริหารพอร์ทลงทุน = 1 485 เหรียญ (30% จาก 4950 เหรียญ)

ยอดรวมของผู้จัดการ ณ วันสิ้นสุดระยะเวลาการเทรดครั้งที่ 2 คือ:   ยอดรวมปัจจุบัน = 10 000 +10 000 + 9 315 + 5 400 + 1 485 = 36 200 เหรียญ

 

ผู้จัดการลงทุนในบัญชี PAMM ในช่วงระยะการลงทุนครั้งที่สอง ผลคือ กำไร 70000 เหรียญ:

นักลงทุนคนที่ 1 — 25 185 เหรียญ;

นักลงทุนคนที่ 2 — 14 600 เหรียญ;

นักลงทุนคนที่ 3 — 4 015 เหรียญ;

ผู้จัดการ A 26200 เหรียญ (กำไร 10,000 – ค่าธรรมเนียมการบริหารพอร?ลงทุน 16200 เหรียญ)

หมายเหตุ! ค่าธรรมเนียมการการดำเนินการเท่ากับ 5% ดังนี้นเงินจำนวนนั้นจะถูกโอนไปยังบัญชีผู้จัดการกองทุนทุกวัน ดูที่ Offer Parameters สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ลิงค์

 

กรุณา ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ในการเปิดบัญชี PAMM และคุณจะได้เป็น Manager:

1.ลงทะเบียนในเว็บบอร์ด FXOpen แล้วทำตามข้อต่อไปนี้:

คลิ๊ก Forum ในเมนูหลัก;

ลงทะเบียนใน เว็บบอร์ด FXOpen คลิ๊ก Register;

กรอกแบบฟอร์ม Register forum และคลิ๊ก Complete Registration

หมายเหตุ! คุณสามารถใช้ ชื่อที่ใช้ในการ Login กับ รหัสผ่าน ที่คุณมีอยู่เดิม ถ้าคุณเคยลงทะเบียนกับเราไว้ก่อนหน้านี้

 

2.คลิ๊ก เปิดบัญชีเทรดจริง! บนหน้าเว็บ FXOpen

3.เลือกบัญชี Standard หรอ ECN และคลิ๊กNext

หมายเหตุ! คุณไม่สามารถใช้บัญชี Micro ในการเปิดบัญชี PAMM ได้

 

4.เลือกประเภทของบัญชีซึ่งขึ้นอยู่กับเจ้าของบัญชี

image

5.กรุณาอ่านและยอมรับในเงื่อนไขที่แนบมากับแบบฟอร์ม ก่อนที่คุณจะลงทะเบียนใช้บัญชีเงินจริง แล้วคลิ๊ก ยอมรับ

6.กรอกข้อความลงใน แบบฟอร์มเปิดบัญชี แล้วคลิ๊ก Next

image

Note! ถ้าคุณเลือกบัญชีแบบ บัญชีร่วมกัน หรือ บัญชีธุรกิจ คุณจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สอง สำหรับ บัญชีร่วมกัน หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ของคุณ เมื่อคุณเลือกเปิด บัญชีธุรกิจ

 

7.ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การเทรดของคุณ และคลิ๊ก ต่อไป

8.ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของคุณ และคลิ๊ก ต่อไป

9.ตรวจสอบว่า คุณได้กรอกรายละเอียดอย่างถูกต้องแล้ว แล้วเลือกกล่องยืนยัน แล้วคลิ๊ก เสร็จสิ้นการดำเนินการ ถ้าคุณตรวจพบข้อผิดพลาดให้คลิ๊ก แก้ไข และแก้ไขข้อมูล

ถ้าคุณกรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลการลงทะเบียนของบัญชีใหม่ของคุณ

หมายเหตุ! กรุณาบันทึก PIN Code และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เพราะมันจะขึ้นให้ดูแค่ครั้งเดียว PIN Code ต้องใช้ในการยืนยันการถอนเงินออกจากบัญชีของคุณ ชื่อ Login และรหัสผ่านจะใช้ในการเข้าสู่บัญชีเทรดของคุณในหน้าจอโปรแกรมเทรด และที่ My FXOpen

10.การฝากเงินไม่ควรจะน้อยกว่า จำนวนเงินขั้นต่ำที่ผู้จัดการกองทุนกำหนด ไว้สำหรับบัญชี PAMM accounts

11.เข้าสู่ My FXOpen โดยคลิ๊ก My FXOpen คุณต้องใส่หมายเลขบัญชี และ รหัสผ่านของเทรดเดอร์:

image

12.คลิ๊ก เพิ่ม Account/PAMM คุณจะสามารถทำ:

เลือก PAMM-Standard account ถ้าคุณเปิดบัญชีแบบ Standard;

เลือก PAMM-ECN account ถ้าคุณเปิดบัญชีแบบ ECN;

หมายเหตุ! จำนวนฝากขั้นต่ำ (ยอดขั้นต่ำของผู้จัดการกำหนด) สำหรับบัญชี PAMM Standard คือ 1000 เหรียญ และยอดขั้นต่ำ (ของผู้จัดการ) สำหรับบัญชี ECN คือ 5000 เหรียญ

13.กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนในการเปิดบัญชี PAMM

image

เราจะตรวจสอบรายละเอียดในแบบฟอร์ม PAMM Manager: Open New Account

a) Account name — ชื่อของบัญชี PAMM ของคุณ ซึ่งนักลงทุนจะเห็นเมื่อพวกเขาอยากจะลงทุนกับคุณ มันจะให้รายละเอียดของการลงทุนของคุณ และชื่อบัญชีของคุณจะถูกใช้ดังต่อไปนี้:

เรทติ้งของบัญชี;

ในหมวดของคุณที่เว็บบอร์ด

b) Phone Password — เป็นคำอะไรก็ด้วยหรือว่า กลุ่มคำ ซึ่งจำได้ง่ายสำหรับคุณ ถ้า FXOpen โทรไปหาคุณ และเราถามถึงชื่อของคุณ ที่อยู่ของคุณ และอาจจะถามรหัสโทรศัพท์ของคุณเพื่อที่จะทำการยืนยันตัวตน

c) เติมลงในช่อง Repeat Phone Password เพื่อยืนยันรหัสโทรศัพท์ของคุณ

d) Forum Login — user ที่ใช้ในการเข้าไปสู่บอร์ด FXOpen ของคุณ

e) Forum Password — รหัสผ่านของเว็บบอร์ด FXOpen ของคุณ

f) Deposit —ขนาดของเงินทุนของผู้จัดการกองทุน จะต้องไม่น้อยกว่า เงื่อนไขของ Minimum Manager's Capital

g) Updating of Investors’ Account — คุณสามารถเลือกทำการอัพเดท Investor's Statement. ให้อัพเดทเป็น “รายวัน”, “รายสัปดาห์”, “รายเดือน” หรือ “รายไดตรมาศ” ได้

h) เลือกกล่อง Show equity to all — เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการโชว์ให้เห็นถึงยอดรวมทั้งหมดของบัญชีของคุณ และ Equity ให้กับนักลงทุนของคุณ และผู้อื่น ซึ่งดูผลประกอบการของบัญชีของคุณอยู่ (ดูเรื่อง Rating and Charts)

i) ทำเครื่องหมายที่กล่อง Show currencies to all ถ้าคุณต้องการแสดงให้ยอดใน Summary ใน Advanced Statistics ของบัญชี ให้กับนักลงทุนของคุณ และคนอื่น ที่กำลังดูผลประกอบการของบัญชีของคุณอยู่ (ดูรายละเอียดที่ Rating and Charts)

j) ทำเครื่องหมายในกล่อง Show Statements to all ถ้าคุณต้องการที่จะแสดง Statements ใน Advanced Statistics ของบัญชี ให้กับนักลงทุนของคุณ และคนอื่น ที่กำลังดูผลประกอบการของบัญชีของคุณ (ดูรายละเอียด Rating and Charts)

14.อ่าน และยอมรับเงื่อนไข ใน PAMM account Service Regulations

15.คลิ๊ก Create

คำขอเปิดบัญชี PAMM account จะถูกตรวจสอบโดยพนักงานของ FXOpen ถ้าคำขอเปิดบัญชีของคุณได้รับการรับรอง คุณจะได้รับอีเมลล์ จาก FXOpen เรื่องรายละเอียด ในการลงทะเบียนบัญชี PAMM account คุณจะเห็นกระทู้ของคุณในเว็บบอร์ด FXOpen พร้อมทั้งชื่อบัญชี PAMM account ของคุณ คุณ ใช้กระทู้เหล่านั้นในการติดต่อกับนักลงทุนของคุณ

หมายเหตุ!

บัญชี PAMM มี Leverage จำกัดอยู่ที่ 1:100

บัญชี Standard หรือ ECN ของคุณ ต้องได้รับการ VERIFIED ก่อน ที่คุณจะทำการสร้างบัญชี PAMM ดูที่ Verification procedure

ลิงค์

 

คุณสามารถเป็น นักลงทุน ได้ ถ้าคุณเป็นสมาชิกของ FXOpen ที่มีบัญชี Standard หรือ บัญชี ECN และมีเงินอยู่ในบัญชีเทรดของคุณ

หมายเหตุ!

บัญชี Standard หรือ บัญชี ECN ของคุณ ต้องได้รับการ VERIFIED ก่อนที่คุณจะเป็นนักลงทุนของเรา

ถ้าบัญชีของคุณไม่ได้รับการ verified กรุณาตรวจดูรายละเอียดได้ที่ Verification Procedure

ขั้นตอนแรกในการจะมาเป็น นักลงทุน คือ การยอมรับข้อเสนอของผู้จัดการกองทุนใด อันหนึ่งของบัญชี PAMM

เมื่อคุณยอมรับข้อเสนอ คุณก็ส่งคำขอในการโอนเงินจากบัญชีเทรดของคุณไปยังบัญชี PAMM ที่คุณเลือก

กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1.ล็อกอินเข้าสู่ My FXOpen

2.คลิ๊ก PAMM/Accounts คุณจะเห็นบัญชี PAMM ซึ่งคุณจะสามารถแยกรายชื่อของบัญชี PAMM ตามหัวข้อดังนี้:

ชื่อบัญชี ใช้กล่องค้นหาในการเลือกชื่อบัญชี;

กำไรรวม, % — ผลรวมของกำไรในบัญชี PAMM;

กำไรต่อวัน,% — กำไรเปรียบเทียบกับวันก่อนหน้า;

ยอดติดลบสูงสุด, % — ขาดทุนต่อเนื่องสูดสุดจากกำไรที่ทำได้ครั้งล่าสุด มาจนถึงยอดเงินต่ำสุดที่มีอยู่ในรูปแบบกราฟ ซึ่งแสดงถึงการขาดทุนสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในบัญชี;

วันที่เปิดบัญชี — วันที่เปิดบัญชีวันแรก;

ค่าเงิน — ตัวอักษรสามตัวที่บอกประเภทของค่าเงินที่บัญชี PAMM ใช้;

กองทุนผู้จัดการ — ขนาดเงินทุนของผู้จัดการกองทุน

image

3.เลือกบัญชี PAMM และข้อเสนอของผู้จัดการกองทุนที่ยังมีผลอยู่ ยกเลิกการเลือกกล่องข้อความ Active Offers Only เพื่อจะได้เห็น บัญชี PAMM ทั้งหมด (รวมทั้งบัญชีของผู้จัดการที่ไม่มีการเคลื่อนไหวด้วย)

4.เลือกชื่อบัญชี PAMM เพื่อจะดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีนี้ ซึ่งกราฟแสดงรายละเอียดของบัญชี

5. Choose one of the Offers and click Join in the following table.
Note! To limit the number of Investors, the Manager may set password-protected access to his Offer. If you don't know the Offer password, please, contact the Manager via the PAMM account thread in FXOpen Forum and ask to provide the password to you. Please see Offer Parameters.

image

6.คุณต้องอ่าน และทำความเข้าใจกับ Offer Parameters, และใส่จำนวนเงินที่คุณจะลงทุนในช่องใส่เงิน คุณสามารถเปลี่ยน Date to Execute (ค่าเริ่มต้นคือวันที่ปัจจุบัน)

image

7.อ่าน และยอมรับเงื่อนไขของบัญชี PAMM Account Service Regulations

8.ใส่ PIN Code ส่วนตัว และคลิ๊ก Submit Request

หมายเหตุ!ถ้าคุณลงทะเบียนคำขอของคุณก่อน 12:00 เวลาเซิร์ฟเวอร์ (กลางวัน) ก็จะดำเนินการภายใน Rollover ปกติ

ถ้าคุณ ลงทะเบียนหลังจาก 12.00 เวลาเซิร์ฟเวอร์ (ตอนกลางวัน) ก็จะได้รับการดำเนินการใน Rollover ถัดไป เวลาเซิร์ฟเวอร์ของ FXOpen คือ GMT +2 (หรือ CET+1)

ตัวอย่างเช่น

คำขอ A ได้รับการลงทะเบียนที่เวลา 9.00 เวลาเซิร์ฟเวอร์ตอนกลาวัน วันที่ 9 สิงหาคม ซึ่งคนสามารถยกเลิกได้ก่อนเวลา 12.00 นาฬิกาเวลาเซิร์ฟเวอร์(ตอนกลางวัน) วันที่ 9 เดือนสิงคาคม มิฉะนั้น คำขอจะถูกดำเนินการระหว่างช่วงเวลานั้น คือเวลา หลัง 12.00 และอีกกรณีหนึ่ง คำขอ B ลงทะเบียนที่เวลา 12.01 เวลาเซิร์ฟเวอร์(ตอนกลางวัน) วันที่ 9 สิงหาคม คำขอจะได้รับการดำเนินการระว่าช่วงเวลาพัดไป ถ้ามันไม่ถูกยกเลิกไปก่อนช่วงเวลา 12.00 ของเวลาเซิร์ฟเวอร์(ตอนกลางวัน) ของวันที่ 10 สิงหาคม

ลิงค์
2005-2014 © FXOpen - All rights reserved.
Various trademarks held by their respective owners. g+
การเทรดในตลาด Forex มีความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งอาจหมายถึง การสูญเสียเงินทุนทั้งหมด ซึ่งอาจไม่ใช่ตลาดที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน นักลงทุนต้องตัดสินใจด้วยตนเอง ว่าตลาดนี้เหมาะสมกับการลงทุนของตนเองหรือไม่ รวมทั้งความเสี่ยงอื่นๆ สถานะทางการเงิน การลงทุน ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในการลงทุน และตลาด รวมทั้งปัจจัยอื่น

FXOpen NZ Limited is duly registered with the Financial Service Provider Registry in New Zealand (FSPR License Number: FSP192685) and is a member of the Financial Dispute Resolution Scheme as obligated by law.
Fxopen ไม่รับการเปิดบัญชีเทรดจริงจากผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

AutoGraf 4: Video

Follow Us on Follow Us on