• ยอด deals ทั้งหมด: n/a
  • บัญชี micro ที่ active: 178314
  • บัญชี standard ที่ active: 232687

Flash: EUR rates out of whack – Societe Generale

07/23/2013  01:30
(London) - Kit Juckes Global Head of Currency Strategy at Societe Generale notes forward EUR rates.

Key Quotes:

“If there is anything particularly out of line in the Euro rate market now, it is that the market is pricing significantly higher rates in 12 months' time, by when I expect the ECB to have eased further”.

“The European crisis isn't getting markedly worse, and the ECB is still maintaining a wedge between the market and the underlying economic situation, but the 1yr forward Euro curve is some 30bo higher than the spot curve, and even if the big carry rally is over, that looks mighty appealing”.

“In FX, charts of Eur/USD against either relative rates or peripheral spreads (the biggest drivers of the euro) are both far more comforting for Euro bulls, than bears”.

“The 2yr/2yr rate spread is correcting as US rates fall back, and that points to a break higher for the Euro”.

“Peripheral spreads don't do anything to encourage the AEP-brigade or Euro bears. Europe still needs easier policy and needs a weaker euro”.

“Deflation in high-debt countries is no way to solve anything in the long term, and Euro-Japanification is a silly plan. But just because I think policies are wrong doesn't mean they will change soon”.

Kit Juckes Global Head of Currency Strategy at Societe Generale notes forward EUR rates.

(Market News Provided by FXstreet)

Post Comment

Email (required)
Password (required)
(required)

(Characters left: 3000)

History

07/23/2013
USD/JPY retreats after US housing data
07/23/2013
USD/CHF eases off 0.9400 barrier
07/23/2013
Flash: Political flashpoints in Europe – BBH
07/23/2013
EUR/USD unable to retest 1.3200 level
07/23/2013
US: Housing Price Index rises 0.7% in May

ลงทะเบียนรับข่าว

ลงทะเบียนรับบทวิเคราะห์

ข้อกำหนดการเทรด

FXOpen ให้บริการระบบในการเทรด และข้อเสนอที่ดี แก่นักลงทุนทั่วไป ในระดับเดียวกับกองทุน และสถาบันการเงินขนาดใหญ่

ตรวจสอบ เงื่อนไขการเทรด
2005-2014 © FXOpen - All rights reserved.
Various trademarks held by their respective owners. g+
การเทรดในตลาด Forex มีความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งอาจหมายถึง การสูญเสียเงินทุนทั้งหมด ซึ่งอาจไม่ใช่ตลาดที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน นักลงทุนต้องตัดสินใจด้วยตนเอง ว่าตลาดนี้เหมาะสมกับการลงทุนของตนเองหรือไม่ รวมทั้งความเสี่ยงอื่นๆ สถานะทางการเงิน การลงทุน ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในการลงทุน และตลาด รวมทั้งปัจจัยอื่น

FXOpen NZ Limited is duly registered with the Financial Service Provider Registry in New Zealand (FSPR License Number: FSP192685) and is a member of the Financial Dispute Resolution Scheme as obligated by law.
Fxopen ไม่รับการเปิดบัญชีเทรดจริงจากผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

AutoGraf 4: Video

Follow Us on Follow Us on